Migrationsrätt

Chans till nytt liv

Migrationsrätt handlar till största delen om att ge människor chans att fly från en otrygg och ofta livshotande situation till en ny plats där de kan känna sig trygga och få möjlighet att etablera sig på nytt. Migrationsverket beslutar om det finns tillräckliga skäl för att bevilja uppehållstillstånd baserat på vilka förutsättningar som föranleder just din migration.

Särkilda hänsyn tas till ett antal olika faktorer såsom om det föreligger hot om våld och förföljelse i landet man flytt ifrån, om det finns politiskt eller annat förtryck, om man har en sjukdom som inte går att behandla i hemlandet eller om det inte finns möjlighet att fysiskt återvända.

Vi har den expertis som krävs för att bringa klarhet i ditt migrationsärende och erbjuda dig den hjälp som du förtjänar. Vi ser till att alltid sätta klienten i centrum och tar vår tid att sätta oss in i ditt ärende grundligt innan vi går vidare.

tillstånd

Arbetstillstånd

Att få tillstånd att arbeta i Sverige är även det en del av migrationsrätten. Vi hjälper gärna till med din ansökan så att då får bästa möjliga förutsättningar att utföra ditt arbete i Sverige. Ofta handlar det om att se till att ansökan är skriven på ett ordentligt sätt så att berörda myndigheter har möjlighet att göra en sund och rättvis bedömning av ärendet.

Bred kompetens

Vi arbetar med all typ av migrations- och asylrätt. Har du funderingar kring vad vi kan hjälpa just dig med är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret här på sidan. Vi gör vårt bästa för att återkoppla till dig så fort som vi kan.

Kom till oss med dina frågor om migrationsrätt