Artiklar om migrationsrätt

Artiklarna på denna blogg skrivs av en extern part.
RSS

Människosmuggling leder till människohandel

10 Feb 2017

Kopplingen mellan människohandel och människosmuggling verkar ha blivit starkare. Det är i första hand asylsökande som utsätts för människohandel, och det är få som döms. Den som ber någon om hjälp för att ta sig in i ett annat land obemärkt hamnar i en mycket utsatt situation. Man blir rättslös, och resan är förknippad med [...]


Utvisningsdömda som stannar i landet

31 Jan 2017

Under de senaste tio åren har mellan 500 och 1000 personer årligen dömts till utvisning från Sverige. En viss andel av dessa blir kvar i landet trots utvisningsdomen. Till detta finns det både legala och illegala anledningar. Utländska medborgare som döms för brott i Sverige kan få domen förenad med utvisning – på viss tid [...]


Åttio procent färre asylsökande 2016

13 Jan 2017

Under 2016 minskade antalet asylsökande i Sverige med 80 procent jämfört med året innan. Inom de största invandrargrupperna minskade antalet nyanlända ännu mer. Under 2015 sökte mer än 160 000 personer asyl i Sverige. I fjol, under 2016, sjönk antalet asylsökande till 29 000. Det är den lägsta siffran sedan 2009. Den är även lägre [...]


Oro för fel på grund av snabba handläggningar

16 Dec 2016

Alla som arbetar inom migrationsrätt har haft mycket att göra de senaste åren. Den stora flyktingvågen som kommit från främst Syrien och Afghanistan har skapat ett stort tryck på alla inblandade, inte minst då Migrationsverket. Detta har lett till många fall ska handläggas på kort tid, vilket kan leda till problem inom ett så känsligt [...]


JO kritisk till förslag om snabba åldersbedömningar

1 Dec 2016

Åldersbedömningar är en av de svåraste delarna när ett ärende inom Migrationsrätt ska avgöras. En problematik kring åldersbedömningen är att processen ofta tar alltför lång tid. Därför föreslog regeringen nyligen att Migrationsverkets bedömningar ska gå betydligt fortare än idag. Detta genom tillfälliga beslut om ålder i asylprocessen. Men förslaget har redan ifrågasatts och kritiserats ur [...]


Grundläggande om internationell migrationsrätt

18 Nov 2016

Hur ser det egentligen ut med migrationsrätt ur ett internationellt perspektiv? Det är många lagar och förändringar att hålla reda på, men här bjuder vi på en enkel grundkurs. Det grundläggande skyddet för personer som är hotade och inte kan känna sig trygga och skyddade i sina hemländer är FN:s flyktingkonvention, som slogs fast 1951 [...]


Utvisningshot inget hinder för skilsmässa

8 Nov 2016

Det finns många snårigheter inom svensk migrationsrätt, därför är det alltid rekommendabelt att ta hjälp av en advokat eller jurist när man söker asyl och uppehållstillstånd. Ibland kan andra länders lagar skapa oförutsedda problem. Här berättar vi om en man med i ursprung i Bangladesh som riskerar att utvisas på grund av ländernas olika lagar [...]


Ökade kostnader för migrationsmål

31 Oct 2016

Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer asyl-och migrationsmålen komma att kosta nästan 3,5 miljarder kronor de närmaste åren, berättar Dagens Juridik. Detta är en ökning jämfört med tidigare prognoser. Kostnadsökningen lär dock bli mindre dramatisk enligt Migrationsverkets prognosmakare. Varje år presenterar Migrationsverket fem så kallade anslagsprognoser för det innevarande året och fyra år framåt. I veckan [...]


 

 

Kom till oss med dina frågor om migrationsrätt!