Om oss

Vi ser till att du får det stöd du behöver

Vi är en juristfirma som bistår med erfarenhet och kompetens när det kommer till asyl- och migrationsrättsfrågor. Vår breda och djupa kunskap gör att vi kan se till att dina rättigheter blir respekterade samt att du får det stöd och den juridiska hjälp som du behöver under processen.  

De jurister som arbetar hos oss har alla den kompetens som krävs för att kunna hantera den komplexa processen som ett migrationsfall kan innebära. Här får du stöd från människor som kan lagen utan och innan och ser till att dina rättigheter blir försvarade i kontakten med myndigheter och andra byråkratiska institutioner.

Vi åtar oss även andra typer av juridiska uppdrag

Utöver migrationsrätt kan du hos oss även få hjälp en rad andra juridiska frågor såsom arvsrätt, bodelning, äktenskapsförord och testamenten. Oavsett inriktning kan du lita på att vi ger dig hundraprocentig fokus under ärendets gång och ser till att dina behov alltid är i centrum. Har du frågor om vår verksamhet eller allmänt om migrationsrätt är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vänd dig till oss för att få en långvarig juridisk partner!

Vi ser till dina medborgerliga rättigheter