Människosmuggling leder till människohandel

Kopplingen mellan människohandel och människosmuggling verkar ha blivit starkare. Det är i första hand asylsökande som utsätts för människohandel, och det är få som döms.

Den som ber någon om hjälp för att ta sig in i ett annat land obemärkt hamnar i en mycket utsatt situation. Man blir rättslös, och resan är förknippad med stora kostnader. Det är en farlig mix, och det verkar bli allt vanligare att den missbrukas, enligt både polisen och Migrationsverket.

Antalet upptäckta fall av människohandel i Sverige har tredubblats sedan 2014, och allt oftare utförs människohandeln av människosmugglare. Samma personer som hjälper människor att ta sig in i landet mot betalning utnyttjar dem alltså efter att de har anlänt, för att sko sig ytterligare på deras bekostnad.

Det kan handla om kostnaden för själva resan. De föregivna villkoren ändras retroaktivt. Folk blir lurade och satta i skuld. Den som saknar både medel och grundläggande rättigheter tvingas hitta andra sätt att betala. Människor tvingas att prostituera sig, tigga på gatan, utföra stölder, smuggla narkotika, sälja kroppsdelar. Det händer alltså i Sverige, idag.

Ofta används våld, eller hot om våld som ett ultimat argument. Den flyende utsattes kanske för övergrepp redan i hemlandet, eller någonstans på vägen. Efter ankomsten till Sverige kan bilder från övergreppen användas som påtryckning för att få personerna att ställa upp på nya övergrepp.

Det kan förekomma hot mot personernas anhöriga därhemma. En kvinna som valde att vittna i svensk domstol om den människohandel hon hade utsatts för fick sin son mördad i hemlandet.

Det är internationella nätverk som ligger bakom de här affärerna. Ofta finns kopplingar till den organiserade brottsligheten. Och det är svårt att komma åt förövarna, även om lagarna är väldigt tydliga.

Enligt utlänningslagen är det förbjudet att hjälpa en person att komma till Sverige, om personen inte har rätt att vara här. Människohandel är förbjudet, både för sexuella ändamål och andra former av utnyttjande. År 2010 togs det så kallade kontrollrekvisitet bort, vilket innebär att åklagaren inte behöver kunna bevisa att förövaren har haft kontroll över offret. Att man kan ta det för givet. Men det hjälper inte.

Få som misstänks för människohandel eller människosmuggling kan dömas. Brotten är komplexa och har ofta utförts i flera olika länder. Det kan till exempel vara svårt att bevisa att just Sverige var målet för resan, och om det inte var det, är det inte en fråga för svensk domstol.

Ofta är de som utsätts för det här minderåriga. Flickor i 16-17-årsåldern prostitueras. Yngre barn tvingas att begå brott. De här fallen är ännu svårare att föra till doms, i och med att den som drabbas befinner sig i en beroendeställning till sin förövare. Med hjälp av fejkade identiteter kan det fås att verka som om de är släkt. Människohandlarna utnyttjar barnens redan utsatta position.

10 Feb 2017