Utvisningshot inget hinder för skilsmässa

Det finns många snårigheter inom svensk migrationsrätt, därför är det alltid rekommendabelt att ta hjälp av en advokat eller jurist när man söker asyl och uppehållstillstånd. Ibland kan andra länders lagar skapa oförutsedda problem. Här berättar vi om en man med i ursprung i Bangladesh som riskerar att utvisas på grund av ländernas olika lagar när det handlar om skilsmässa. 

Bott i Sverige i snart fyra år

Mannen och hans hustru kommer som sagt från Bangladesh och har bott i Sverige i snart fyra år, berättar nättidningen Dagens Juridik. För en tid sedan vände sig kvinnan till Södertörns tingsrätt med en begäran om skilsmässa. Mannen gick inte med på skilsmässa och hävdade i stället särskilda skäl för att tillämpa bangladeshisk lag. Det skulle ha gjort det omöjligt att döma till äktenskapsskillnad. Inte minst med tanke på att paret riskerar utvisning – och därmed troligen snart kommer att vara tillbaka i hemlandet – tyckte maken att hemlandets lagar skulle tillämpas.

Tingsrätten ansåg dock att det inte fanns några särskilda skäl som gjorde att man skulle frångå grundregeln om att svensk lag ska tillämpas.

Så här skrev Tingsrätten i sin dom:

”Parterna (mannen och kvinnan, reds anm) har bott i Sverige i snart fyra år. Detta talar starkt för att svensk lag ska tillämpas. Det som talar emot är att de saknar uppehållstillstånd här och att det finns ett beslut om utvisning”.

Utvisningen väger inte tungt

Enligt Tingsrätten vägde alltså inte utvisningsbeslutet särskilt tungt i den juridiska bedömningen om hur svensk lag ska tolkas. Rätten ansåg alltså att det inte fanns några tillräckligt starka skäl för att tillämpa bangladeshisk lag i fallet. Kvinnan, alltså boende i Sverige sedan fyra år, hade enligt svensk lag rätt till äktenskapsskillnad, vilket gjorde att man gick på hennes linje. Mannen överklagade senare till Hovrätten, men nådde ingen framgång. Hovrätten fastslog den första domen och gav kvinnan rätt att skiljas från mannen.

8 Nov 2016