Oro för fel på grund av snabba handläggningar

Alla som arbetar inom migrationsrätt har haft mycket att göra de senaste åren. Den stora flyktingvågen som kommit från främst Syrien och Afghanistan har skapat ett stort tryck på alla inblandade, inte minst då Migrationsverket. Detta har lett till många fall ska handläggas på kort tid, vilket kan leda till problem inom ett så känsligt och komplicerat område som migrationsrätt.

Fackförbundet ST, som organiserar tjänstemän bland annat på Migrationsverket, varnar nu för att det snabbare förfarandet gör att risken för felbedömningar ökar.

Många ärenden ska händläggas på kort tid

Enligt en artikel på SR:s hemsida räknar Migrationsverket med att ha avgjort så många som 110 000 beslut före årsskiftet 2016-2017. Enligt representanter för fackförbundet ST är pressen hård på de medlemmar som arbetar på Migrationsverket. I många fall har de anställda så mycket att göra att de inte anser sig ha utrett fallen tillräckligt för att kunna fatta ett relevant och rättvist beslut. Det finns också en känsla bland medlemmarna att man tummar på rättssäkerheten på grund av det höga handläggningstempot.

Förnekar att rättssäkerheten är hotad

Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson hävdar att så inte är fallet. Han säger att det alltid kan finnas medarbetare som tycker att man kan göra ännu men, men påpekar att myndigheten inte ägnar mindre tid åt de fall som måste utredas. Bland annat hänvisar Migrationsverket till fall som går att handlägga relativt snabbt. Ett exempel på det är handläggningen av uppehållstillstånd för personer som flytt krigets Syrien för att ta sig till Sverige. I dessa fall handlar det mycket om att kontrollera identitet och om personen har begått krigsbrott. Detta är ganska lätt att utreda om man har den rätta kompetensen och erfarenheten, enligt Fredrik Bengtsson.

16 Dec 2016