Ökade kostnader för migrationsmål

Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer asyl-och migrationsmålen komma att kosta nästan 3,5 miljarder kronor de närmaste åren, berättar Dagens Juridik. Detta är en ökning jämfört med tidigare prognoser. Kostnadsökningen lär dock bli mindre dramatisk enligt Migrationsverkets prognosmakare.

Varje år presenterar Migrationsverket fem så kallade anslagsprognoser för det innevarande året och fyra år framåt. I veckan presenterades den femte och sista prognoser för i år.

Stora behov av pengar

Enligt denna prognos kommer de olika rättsinstanserna som berörs av migrationsmål, det vill säga Domstolsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, att behöva nära 3,5 miljarder kronor under de närmaste fyra åren, det vill säga 2017-2020. De närmaste två åren räknar man med att kostnaden kommer att vara på en miljard per år. Åren efter tror man att summan kommer att minska till drygt 700 miljoner per år.

Antalet mål ökar kraftigt

Antalet asylmål i domstolarna beräknas öka kraftigt de närmaste åren, till hela 40 600 nästa år. En stor kostnadspost i mål som rör migrationsrätt är kostnader för advokater, jurister och andra offentliga biträden. Den kostnaden kommer att öka stort, från 145 miljoner kronor i år till 256 miljoner 2017. De följande tre åren minskar de summorna år. 2018 lyder prognosen på 319 miljoner, 2019 räknar man med 195 miljoner och 2020 tror man att kostnaden landar på sammanlagt 210 miljoner svenska kronor.

Vilka är då de främsta anledningarna till de ökade kostnaderna? Enligt Migrationsverket handlar det om det stora antalet ensamkommande barn, långa handläggningstider och en ökad arbetsinsats för de juridiska ombuden.

31 Oct 2016